امروز و ساعت دقیقه می باشد.

 
noimage

شرایط لازم دریافت وام اشتغال صندوق مهر امام رضا


تسهیلات ارائه شده مشمول افراد بیکاری است که دارای مهارت بوده و توانایی انجام فعالیت و شروع کسب و کار را در رشته های خدماتی ،فنی ،کشاورزی وبازرگانی داشته باشند.


----

لینکستان