امروز و ساعت دقیقه می باشد.

 

تصاویر دیدنی از مراحل ساخت فیلم پایان نامه


در خلاصه داستان فیلم سینمایی پایان نامه چنین آمده است:چهار دانشجو برای رساندن پایان‌نامه به استاد، به طور ناخواسته درگیر ماجرایی پیچیده می‌شوند. این داستان در ماه‌های پس از انتخابات سال ۸۸ اتفاق می افتد و برخی از زوایای پنهان حوادث آن زمان را به صورت نمادین آشکار می کند. بازیگران این فیلم سینمایی :حامد […]


----

لینکستان