امروز و ساعت دقیقه می باشد.

 

چند ایده برای پرده پنجره های تکی


کارآیی: این نیم پرده پرجزئیات که دارای منگوله های آویزان زیباست از ابریشم می باشد که رنگهای بکار رفته در آن قرمز، کرم و سبز است. پرده زیرین به گونه ای طراحی شده است که هنگام شستشو آسیبی نبیند.


----

لینکستان